Witaj na stronie Szkoły Podstawowej w Rychlikach im. Janusza Korczaka| z oddziałami przedszkolnymi. ****** Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/20. - (szczegóły zakładka "Dla rodzica i ucznia " )*****

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  W RYCHLIKACH 2018/19

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach z oddziałami przedszkolnymi z dnia 18 lutego2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach  z oddziałami przedszkolnymi na rok szkolny 2019/2020


 

 Regulamin i harmonogram naboru do klasy I Szkoły Podstawowej w Rychlikach im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2019/2020 (pdf)


 

Regulamin  i harmonogram naboru do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rychlikach im. Janusza Korczaka na rok szkolny 2019/2020 (pdf)