*** Witaj na stronie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka| z oddziałami przedszkolnymi w Rychlikach ***

Aktualności

09 listopada 2020 20:18 | Aktualności

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


            11 listopada 2020 roku obchodzimy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzorem poprzednich lat jest to okazja do pochylenia się nad naszą historią i przeszłością. W XIX wieku Cyprian Kamil Norwid napisał, że „Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. Zatem to co się wydarzyło, może się znowu wydarzyć. A niepodległość raz wywalczoną mogą nam znowu zabrać. Zatem naszym moralnym imperatywem powinna stać się idea dbania o naszą historię i przeszłość tak, żeby młode pokolenia nigdy nie zapomniały jak trudna i ciężka była walka naszych przodków o wolną Polskę.

            W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, a tym samym powstała I Rzeczpospolita. W tym okresie państwo polskie było monarchią, którą rządziły dynastie Piastów, Jagiellonów, Wazów czy Wettinów. W tym też czasie w Polsce ukształtował się specyficzny ustrój demokracji szlacheckiej, której niechlubnym symbolem stała się wyższość interesu prywatnego nad interesem państwa. Mapa polityczna Europy przez stulecia  ulegała ciągłym zmianom, jedne państwa upadały, by narodzić się mogły inne, stare systemy nie sprawdzały się, więc w ich miejsce wprowadzano nowe. Upadła też niestety I Rzeczpospolita. Przeklęte daty rozbiorów, położyły kres istnienia pierwszemu państwu polskiemu. Nasza ojczyzna na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o niepodległości. Powstania narodowe:  kościuszkowskie z 1794 roku, listopadowe z 1830 roku, krakowskie z 1846 roku czy styczniowe z 1863 roku były wołaniem Polaków o wolność, głosem słyszanym w całej Europie. I nadszedł rok 1918, kiedy w listopadowy czas wróciła upragniona wolność. A jej symbolem stała się osoba Józefa Piłsudskiego. Wtedy narodziła się II Rzeczpospolita. Wówczas to ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku ustanowiono Narodowe Święto Niepodległości, które do wybuchu II wojny światowej było obchodzone tylko dwukrotnie. 1 września 1939 roku młodzież nie poszła do szkoły, a dźwięk szkolnego dzwonka zastąpił huk bomb i chrzęst broni. III Rzesza i Związek Sowiecki rozdarli serce Biało-Czerwonej. Po II wojnie światowej Polska znalazła się w orbicie wpływów Związku Sowieckiego, a tym samym stała się jego strefą okupacyjną. Był to okres wypaczeń i zakłamywania historii, okres burzenia pomników polskich bohaterów. W 1989 roku skończyły się w Polsce rządy komunistyczne, choć dopiero 17 września 1993 roku ostatnie oddziały sowieckie opuściły Polskę.

Historia Polski uczy nas, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba walczyć o nią każdego dnia. Żyjemy dziś w III Rzeczpospolitej i musimy zdawać sobie sprawę,  że „Nie tylko przyszłość wieczna jest – nie tylko! I przeszłość, owszem, wieczności jest dobą” (C.K.Norwid), aby znowu nie przyszli podpalić nam domu. Powinniśmy pielęgnować pamięć o przeszłości i wyciągać z niej wnioski, aby nikt nigdy więcej nie rościł pretensji do naszej ojczyzny, gdyż jak pisał Kazimierz Wierzyński „(…) nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona”. A zatem „ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” nawiązując ponownie
do C.K.Norwida, i my ten obowiązek musimy wypełniać każdego dnia, nie tylko od święta.


 nauczyciel historii mgr Dawid Oszlis

Przeczytano: 95 razy. Wydrukuj|Do góry