Witaj na stronie Szkoły Podstawowej w Rychlikach im. Janusza Korczaka| z oddziałami przedszkolnymi. ****** Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/20. - (szczegóły zakładka "Dla rodzica i ucznia " )*****

Dla rodzica i ucznia

27 października 2017 17:54 | Dla rodzica i ucznia

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/20.


Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w INTER RISK

W przeważającej większości prawidłowo zgłoszonych szkód czas ich likwidacji nie przekracza 14 dni.  W przypadku najprostszych przypadków czas ten skraca się nawet do 24-48 godzin od ich zgłoszenia.
Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych ze zgłoszeniem i likwidacją szkody.
W trosce o jakość obsługi likwidacji szkód prosimy, aby przed rozpoczęciem zgłaszania szkody przygotować wymienione poniżej dokumenty*:
PESEL osoby ubezpieczonej i zgłaszającej, uprawnionej do otrzymywania informacji w sprawie zgłoszonej szkody
dane teleadresowe
numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata ewentualnego odszkodowania
skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego (tj. od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)
dokładne okoliczności powstania szkody (w tym data i miejsce zaistnienia szkody)
oryginały rachunków/faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów powypadkowego leczenia).
Prosimy o wpisanie we wniosku o wypłatę świadczenia pełnych informacji dotyczących zgłaszanej szkody.
Szkoła wypełnia jedynie ostatnią część wniosku gdzie wpisuje jedynie nr polisy oraz imię i nazwisko dziecka szkoły  i przekazuje oświadczenie wraz z resztą wniosku rodzicowi ubezpieczonego dziecka.

Sposoby zgłoszenia szkody
1.Zeskanowane dokumenty lub (zdjęcia dokumentów) można wysłać na skrzynkę mailową  interrisk.szkody@vigekspert.pl
2.Począ tradycyjną na adres InterRisk TU S.A., Przegroda Pocztowa 3334,
40-610 Katowice
3. Zgłoszeni telefoniczne na nr tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25
4. Zgłoszenie internetowe (najszybszy sposób) pod adresem internetowym

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1


(przed przystąpieniem do wypełnienia formularza proszę przygotować nr polisy szkolnej)

Popieranie formularza


Opiekunem Państwa placówki jest Pan Dariusz Zaborowski tel. 883 952 595


 

Ubezpieczenie NNW uczniów  SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Rychlikach

Szanowni rodzice. Rodzice chcący ubezpieczyć swoje dzieci ubezpieczeniem NNW szkolnym mogą przystąpić do jednego z 3 wariantów.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki ubezpieczeniowej i przelanie składki na konto ubezpieczyciela. Każda z 5ciu polis ma dedykowany do swojej polisy nr rachunku. Rodzic chcący ubezpieczyć swoje dziecko, opłaca wybraną przez siebie składkę na przypisane do danego wariantu konto bankowe i w tytle przelewu koniecznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka, datę urodzenia oraz telefon komórkowy rodzica. Np.:

Tytuł przelewu: Jakub Kowalski ur. 01.01.2010 tel.790444999

Brak pełnej informacji w tytule przelewu i brak możliwości identyfikacji dziecka spowoduje zwrot środków na konta rodziców. Prosimy o wpłacanie środków dokładnie na konto wybranego przez Państwa wariantu.

Nazwa :

Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Wariant składka 31 pln (Suma Ubezpieczenia 15.000)

konto nr  06 1240 6960 7170 0012 5006 8866 

 

Wariant składka 44pln (Suma Ubezpieczenia 22.000)

 konto nr   70 1240 6960 7170 0012 5006 8878. 

 

Wariant składka 97pln (Suma Ubezpieczenia 50.000)

konto nr   11 1240 6960 7170 0012 5006 8873

Przeczytano: 1363 razy. Wydrukuj|Do góry