Witaj na stronie Szkoły Podstawowej w Rychlikach im. Janusza Korczaka| z oddziałami przedszkolnymi. ****** Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/20. - (szczegóły zakładka "Dla rodzica i ucznia " )*****

Dyrekcja i nauczyciele.


      

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rychlikach

 
  mgr Jacek Tuński
 
 
 

 V-ce Dyrektor

 

 • mgr Alicja Goszcz ZającNauczyciele Klas "0"

 • mgr Bożena Miszczuk
 • mgr Justyna Grabowska
 • mgr Danuta Kondratowicz

Nauczyciele Klas 1- 3 (nauczanie zintegrowane)

 • mgr Iwona Kłodowska
 • mgr Halina Bałaban
 • mgr Marta Milewska

Nauczyciele języka polskiego

 • mgr Gabriela Żylis
 • mgr Ewelina Hoszwa
 • mgr Małgorzata Rogalska

Nauczyciele języka niemieckiego

 • mgr Bożena Mięsikowska
 • mgr Jolanta Marek - Ryś
 • mgr Alicja Kasperowicz

Nauczyciele języka angielskiego
 • mgr Dominika Wożniak
 • mgr Martyna Małuch
 • mgr Agata Kierzkowska

Nauczyciele matematyki.
 • mgr Irena Stefanowicz
 • mgr Michał Fedak

Nauczyciel informatyki
 • mgr Andrzej Szponar

Nauczyciel biologii i chemii
 • mgr Bożena Mięsikowska
 • mgr Jolanta Marek - Ryś

Nauczyciele przyrody.
 • mgr Alicja Kasperowicz

Nauczyciele religii
 • mgr Małgorzata Harasim
 • mgr Michał Fedak

Nauczyciele wychowania fizycznego
 • mgr Joanna Sertel
 • mgr Bożena Mięsikowska
 • mgr Jacek Tuński

Nauczyciele techniki.
 • mgr Andrzej Szponar

Nauczciele historii
 • mgr Dawid Oszlis
 • mgr Anna Dudowicz-Głuch

Nauczyciel geografii
 • mgr Alicja Kasperowicz

Nauczyciele wdżwr
 • Anna Olejnik

Nauczyciel fizyki
 • mgr Jolanta Marek - Ryś

Nauczyciel plastyki 
 • mgr Ewa Maciejewska

Nauczyciele muzyki
 • mgr Ewa Maciejewska

Logopeda
 • Dagmara Zasada
 • mgr Anna Szreder

Pedagog szkolny

Nauczyciele rewalidacji
 • mgr Anna Dudowicz-Głuch
 • mgr Ewelina Hoszwa
 • mgr Gabriela Żylis
 • mgr Justyna Grabowska
 • mgr Joanna Dudkiewicz

Terapia pedagogiczna
 • mgr Malgorzata Rogalska
 • mgr Marta Milewska
 • mgr Danuta Kondratowicz
 • mgr Aneta Wiżyń
 

Bibliotekarz
 • mgr Beata Naumczyk