*** Witaj na stronie Szkoły Podstawowej w Rychlikach im. Janusza Korczaka| z oddziałami przedszkolnymi. *** Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/20. - (szczegóły zakładka "Dla rodzica i ucznia " )***

Dokumenty szkolne

03 października 2020 12:21 | Dokumenty szkolne

W tej zakładce (spis treści):

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach z oddziałami przedszkolnymi z dnia 14.09.2020 r. Zarządzenie Nr 9/2020 - w sprawie: ewidencji czasu pracy n

czytaj więcej »

14 września 2020 15:56 | Dokumenty szkolne

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Rychlikach z oddziałami przedszkolnymi z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie dodatku motywacyjnego przyznawanego zgodnie z regulaminem, w okresie od marca 2020r. do końca roku szkolnego 2020/2021. Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018r. poz.967), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia...

czytaj więcej »

25 marca 2020 13:54 | Dokumenty szkolne

Zarządzenie Nr 5/2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rychlikach z dnia 25.03.2020 r. Dotyczące realizacji zajęć lekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

czytaj więcej »

25 marca 2020 13:02 | Dokumenty szkolne

Zarządzenie dotyczące pracy nauczyciela - zdalne nauczanie.

Treść zarządzenia. Dyrektor Jacek Tuński

czytaj więcej »

17 lutego 2020 19:19 | Dokumenty szkolne

STATUT

Statut Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Rychlikach z oddziałami przedszkolnymi

czytaj więcej »

17 lutego 2020 19:15 | Dokumenty szkolne

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Rychlikach.

czytaj więcej »

07 lipca 2019 18:38 | Dokumenty szkolne

Zarządzenie nr 5/2019

Zarządzenie nr 5/2019

czytaj więcej »

01 lipca 2019 18:44 | Dokumenty szkolne

Zarządzenie Nr 6/2019 "Aktywna tablica"

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Rychlikach z dnia 1 lipca 2019 roku

czytaj więcej »

12 lutego 2019 20:31 | Dokumenty szkolne

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Instrukcja ppoż dla SP Rychliki

czytaj więcej »